Begeleiding bestemmingsplanprocedure

Bungalowpark Hoenderloo heeft in het kader van “Groei en Krimp” de mogelijkheid gekregen om een uitbreiding op een, aan het huidige park grenzend, bosperceel te realiseren.

 

De bestemmingsplanprocedure is, mede op basis van een bedrijfsplan dat werd opgesteld door Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners en met medewerking van de Gemeente Apeldoorn, eind 2017 opgestart. Daarbij bleek dat een notitie in het kader van de “Ladder voor duurzame verstedelijking” toegevoegd moest worden. Ook deze is door Nico van den Heuvel verzorgd.

 

Bart Panis van Van Nuland & Partners heeft Danny Paërl, directeur van het Bungalowpark Hoenderloo, begeleidt tijdens het verdere verloop van de, inmiddels succesvol afgesloten, bestemmingsplanprocedure en en Nico van den Heuvel fungeert op dit moment als klankbord bij de realisatie van de (duurzame en innovatieve) plannen.