Meerjaren bedrijfsontwikkelplan en klankbordfunctie De Heldense Bossen

Camping en Speelpark De Heldense Bossen in Helden is op dit moment 30 ha. groot. Het bedrijf beschikt over een groot aantal toeristische en vaste kampeerplaatsen en een uitgebreid voorzieningenniveau.

 

Om een structureel rendabele toekomst voor de camping zeker te stellen, heeft Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners reeds in 2010 een strategische toekomstvisie opgesteld op basis van de plannen van de directie van het bedrijf om te kunnen blijven voldoen aan de wensen en eisen van de toekomstige gast.

In oktober 2017 heeft Nico van den Heuvel, op verzoek van zowel de directie als de enig aandeelhouder, de gemeente Peel & Maas, een meerjarig bedrijfsontwikkelplan voor De Heldense Bossen opgesteld, waarbij tevens een herijking van de eerder opgestelde visie heeft plaatsgevonden. Dit laatste met inachtneming van de reeds gerealiseerde herstructureringen en kwaliteitsslagen zoals die in de visie van 2010 zijn voorgesteld en die er mede toe geleid hebben dat De Heldense Bossen ook voor 2019 en 2020 weer het predicaat ANWB Top Camping heeft ontvangen.

 

In de komende jaren vormt het meerjarig bedrijfsontwikkelplan de basis voor de toekomstige ontwikkelingen op het park. Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners zal op verzoek van de directie ook in de nabije toekomst als klankbord fungeren.