Strategische toekomstvisie/bedrijfsplan 't Witven, Veldhoven

De plannen voor de toekomst van ’t Witven, op basis van de ideeën daarover van de ondernemers van het bedrijf, de heer en mevrouw Burgmans, door Nico van den Heuvel vertaald in een strategische visie/bedrijfsplan, omvatten, naast een reeds eerder planologisch goedgekeurde uitbreiding met kampeerplaatsen, ook de bouw van een twaalftal lodges en een, met het partycentrum verbonden, zorghotel met 60 kamers.

 

De bestemmingsplanprocedure voor de bouw van de lodges en het zorghotel is de afgelopen jaren begeleid door Bart Panis, eveneens van Van Nuland & Partners.

 

Nadat de gemeenteraad van Veldhoven op 21 februari 2017 haar goedkeuring had verleend is het bestemmingsplan op 2 juni 2017, zonder bezwaren, onherroepelijk geworden.

 

Op dit moment worden de voorbereidingen voor de bouw en de investeringen in het landschap getroffen.