Toekomstvisie De Goldberg

Camping-Stoeterij De Goldberg ligt in de Achterhoek, aan de rand van het dorp Vorden. Het bedrijf is circa 3,5 ha groot en telt 125 kampeerplaatsen.

Ten behoeve van een structureel rendabele toekomst van het bedrijf, is de uitbreiding van vooral het aantal stacaravans (deels verhuurcaravans) noodzakelijk. Daarnaast zullen de hippische activiteiten een nog belangrijkere rol gaan spelen. Voor de uitbreiding heeft de eigenaar een aangrenzend perceel van ongeveer 2,2 ha in eigendom verworven.

Naast een verhoging van de brutomarge biedt de uitbreiding ook mogelijkheden en draagvlak om een deel van de (kleinschalige) centrumvoorzieningen aan te passen aan de wensen en eisen van de huidige en toekomstige gasten.

De ondernemer heeft Van Nuland & Partners gevraagd een toekomstvisie voor de uitbreiding op te stellen om o.a. een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken. Intussen heeft de gemeente Bronckhorst ingestemd met deze visie, is de bestemmingsplanprocedure afgerond en is gestart met de uitbreiding van De Goldberg.