Leaderaanvraag poort De Roovertsche Leij

In het kader van de recreatieve zonering wordt op een centrale locatie te midden van de landgoederen Gorp en Roovert en Nieuwkerk in Goirle de poort De Roovertsche Leij ontwikkeld.

Ten behoeve van de poort worden o.a. een horecagelegenheid, een uitgebreide informatie- en educatieruimte, een parkeervoorziening, faciliteiten voor fietsers, wandelaars en ruiters en verschillende dagrecreatieve voorzieningen gerealiseerd.

Op verzoek van de initiatiefnemer van de poort heeft Van Nuland & Partners een subsidie-aanvraag verzorgd voor de realisatie van een aantal publieke, recreatieve voorzieningen. De aanvraag is gedaan in het kader van het Leader Kempenland, een subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het platteland in Brabant.

Wij hebben de ondernemer begeleid bij de verkenning van de subsidiemogelijkheden, de opstelling van een projectplan, de bespreking van de aanvraag met de verschillende partijen en de indiening van de subsidieaanvraag.