Bestemmingsplan ’t Witven in Veldhoven onherroepelijk

5 juni 2017

De door Nico van den Heuvel opgestelde visie, op basis van de ideeen daarover van de ondernemers, de heer en mevrouw Burgmans, is mede m.b.v. Bart Panis, eveneens van Van Nuland & Partners, door Bureau Croonen omgezet in een bestemmingsplan. Dat plan moest de bouw van een twaalftal lodges, gelegen direct aan de waterpartij, en een met het bekende partycentrum verbonden zorghotel met 60 kamers mogelijk maken.
 
Nadat de gemeenteraad van Veldhoven al op 21 februari 2017 haar goedkeuring had verleend, is het bestemmingsplan op 2 juni 2017, zonder bezwaren, onherroepelijk geworden.
 
De voorbereidingen voor de bouw en de investering in het landschap worden op dit moment voorbereid.

Vakantiepark Schaijk

Volgend bericht