Vliethoevepark in Den Haag: behoud van erfgoed met recreatieve invulling

25 november 2021

 

De karakteristieke, uit 1925 stammende, boerderij De Vliethoeve ligt aan de Martinus Nijhoffweg 1 in ’s-Gravenhage en is samen met de ernaast gelegen woning eigendom van de heer Erik van Vliet.

 

De afgelopen jaren woonde de bekende keramisch kunstenaar Jan van Vliet, oom van de huidige eigenaar Erik van Vliet, in de boerderij. In de voormalige wagenschuur was zijn atelier gevestigd en de stallen werden als expositieruimte ingezet. De twee op het erf aanwezige silo’s zijn, net als het atelier en de schaapweide voor de boerderij, voorzien van kunstobjecten.

 

Erik van Vliet wil, gezien de cultuurhistorische en emotionele waarde, een goede nieuwe bestemming aan deze bijzondere boerderij gaan geven en heeft voor de locatie een plan ontwikkeld waarbij de huidige cultuurhistorische kenmerken en de recreatieve functie nader ingevuld en uitgebreid worden.

 

Nico van den Heuvel heeft voor hem een toekomstvisie opgesteld inclusief bedrijfseconomische onderbouwing.

 

En Bart Panis heeft hem vervolgens begeleid in het planologische traject wat heeft geleid tot een nieuw onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan:

» Behoud en renovatie van de huidige boerderij met een grote zaal in de stal voor ontmoetingen, exposities,
vergaderingen, workshops, met op de verdiepingsvloer ook zalen en/of kleine kamers;

» De grote zaal in de stal als ontbijt- en lunchruimte en wordt aan de achterzijde uitgebreid met een serre, die zal
zorgen voor extra lichttoetreding;

» De voormalige wagenschuur die tot voor kort dienstdeed als atelier van keramisch kunstenaar Jan van Vliet, wordt,
met behoud van de aanwezige kunst, als een ontmoetingsruimte ingericht;

» De twee silo’s zullen, indien mogelijk, met zoveel mogelijk behoud van de aanwezige kunst, ook worden verbouwd tot
bijzondere overlegruimtes;

» Verbouwing van het ouderlijk huis (met achterhuis), gelegen nabij de entree van het (toekomstige) park tot 2
recreatiewoningen.

» Het plaatsen van 8 duurzame, hoogwaardige recreatiewoningen (2- en 4-persoons) op het groene land achter de
boerderij;

» De creatie van een eigen parkeerplaats op de huidige stadsweide.

Aylien: een vakantiepark voor mensen met een beperking

Vorig bericht

Visie en schetsontwerp Natuur- en landschapspark Vlagheide in Meierijstad

Volgend bericht