Bedrijfsplan groepsaccommodatie en pitch & puttbaan Recreatiepark De Achterste Hoef

Recreatiepark De Achterste Hoef ligt midden in de Kempen, in de toeristische zone ten zuiden van de kern Bladel.

 

De Achterste Hoef behoort al jaren tot de top van de toeristische markt. Om deze positie te handhaven en waar mogelijk te verbeteren, streven de eigenaren van het park voortdurend naar kwaliteitsverbetering en productverbreding.

 

Omdat de mogelijkheden op het bestaande huidige terrein vrijwel uitgeput warenzijn en een zekere scheiding tussen de verschillende doelgroepen noodzakelijk is, heeft de directie plannen ontwikkeld voor een recreatieve ontwikkeling op een agrarisch perceel van bijna 9 ha. tegenover het recreatiepark. De plannen bestonden aan uit de aanleg van een groepsaccommodatie en een pitch & puttbaan.

 

Voor de realisatie van de plannen was een bestemmingsplanwijziging nodig, waarvoor o.a. de opstelling van een gedegen bedrijfsplan noodzakelijk was. Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners heeft dit bedrijfsplan in opdracht van directeur Hendrik Garvelink opgesteld.

 

Inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd en wordt de sfeervolle, op een natuurlijke wijze in het landschap ingepaste, golfbaan druk bezocht, zowel door de gasten van de camping als spelers uit de regio.