Bedrijfsadvisering

Van Nuland & Partners adviseert recreatiebedrijven op allerlei gebieden. De adviesvraag is zeer uiteenlopend, maar heeft meestal betrekking op één van de onderstaande deelgebieden:

 

 1. Strategische toekomstvisies
  De ontwikkeling en groei van een bedrijf in de vrijetijdssector vraagt om visie, strategiebepaling en het maken van keuzes. Vaak heeft u als ondernemer onvoldoende tijd om te kijken waar de kansen voor uw onderneming liggen. Wij adviseren en begeleiden u bij het ontdekken, verkennen en benutten van deze kansen.

 

 1. Haalbaarheidsanalyses
  In opdracht van ondernemers toetsen wij de haalbaarheid van hun uitbreidings-, herstructurerings- en kwaliteitsverbeteringsplannen. Dit kan o.a. de markteconomische, ruimtelijke en/of financiële haalbaarheid van deze plannen betreffen. Hiervoor verkennen wij relevante algemene en specifieke marktontwikkelingen en trends en ruimtelijke beleidskaders voor uw bedrijf en maken wij een bedrijfseconomische analyse op basis van uw huidige exploitatiecijfers.

 

 1. Planologische procedures
  De implementatie van recreatieve ontwikkelingen gaat vaak gepaard met langdurige en complexe planologische procedures. Wij kunnen de begeleiding en ondersteuning van deze procedures voor u verzorgen. Onze inzet bestaat o.a. uit overleg met de betrokken gemeente(s) en andere instanties, de keuze voor een stedenbouwkundig bureau en de begeleiding van de werkzaamheden van dit bureau.

 

 1. Ondernemersklankbord
  Ondernemers in het midden- en klein bedrijf zoeken vaak zelf hun weg en zijn daarin gedurende vele jaren succesvol. Maar soms is er ook twijfel of behoefte aan een objectieve kijk op bepaalde plannen. Een aantal ondernemers heeft dan ook periodiek of op bepaalde momenten behoefte aan een neutrale en deskundige, maar vooral ook kritische gesprekspartner.
  Wij kunnen u die spiegel voorhouden en als objectieve gesprekspartner naar u luisteren en met u meedenken. U bepaalt uiteraard zelf hoe vaak u een klankbord wenst.

 

Met ons advies zijn we actief in de volle breedte van de vrijetijdssector. Tot onze klanten behoren campings, bungalowbedrijven, groepsaccommodaties, jachthavens, golfbanen, hotels, horecabedrijven, Bed & Breakfasts en agrotoeristische bedrijven. De omvang van de door ons begeleide bedrijven varieert van relatief kleinschalig tot zeer grootschalig, zoals van de oprichting van een kleine groene camping tot de vestiging van een omvangrijk bungalowpark.

 

Van Nuland & Partners is erkend RECRON TOP Adviseur