Uitwerking toekomstscenario's Het Roekenbosch, Blitterswijck

Middelgroot bungalowpark Het Roekenbosch (209 bungalows) is sinds juni 2016 niet meer in gebruik als recreatief vakantiepark. Op een deel van het park is een AZC gevestigd en in de overige bungalows verblijven voornamelijk arbeidsmigranten en woonurgenten.

Daarmee is de toekomst van het park, vooral wanneer de overeenkomst met het COA afloopt, onzeker.

 

In opdracht van de vitaliteitsmanager van de Provincie Limburg hebben Erik van Nuland en Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners, mede op basis van de input van een expertteam, in september 2017 de vier voorgestelde toekomstscenario’s uitgewerkt en getoetst op hun haalbaarheid.

 

Het bestuur van de coöperatie die Roekenbosch Ontwikkeling BV bestuurt, de vitaliteitsmanager van de provincie Limburg en de gemeente Venray, zijn inmiddels op hoofdpunten akkoord gegaan met het door Van Nuland & Partners uitgewerkte en door Nico van den Heuvel bedrijfseconomisch onderbouwde voorkeursscenario, waarbij arbeidsmigranten gedurende 10 jaar gebruik mogen maken van de woningen op de locatie, mits de kwaliteit van de woningen en het beheer voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.