Samenwerking

Samenwerking in de vrijetijdssector biedt kansen. Ondernemers, overheden en (marketing- en belangen)organisaties hebben elkaar nodig. Maar samenwerking gaat niet vanzelf. Tijd, expertise en/of mankracht kunnen een probleem zijn. Belangrijk is het doel voor ogen te houden en te werken aan concrete projecten/activiteiten.

 

Onze kracht ligt in het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van samenwerkingen. Wij beschikken over de kennis en een groot netwerk om met elkaar tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te komen. Wij hebben ruime ervaring met samenwerkingen o.a. gericht op:

 

  • belangenbehartiging van de toeristisch-recreatieve en vrijetijdssector;
  • (promotionele) samenwerking tussen ondernemers in de toeristisch-recreatieve en vrijetijdssector;
  • ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties.

 

U kunt ons inzetten in het voortraject om de opdracht te formuleren, om een financieringsbron te zoeken en/of een projectplan met tijdsplanning, doelen en acties op te stellen. Maar ook als u een project al in uitvoering heeft en iemand zoekt die (tijdelijk) de kar kan trekken. Onze projectleider bewaakt de kwaliteit, organisatie, tempo en budget van het project en stuurt waar nodig tussentijds bij.