Realisatie horecavoorziening park 'De Kienehoef' Sint-Oedenrode

Van Nuland & Partners heeft de gemeente Sint Oedenrode ondersteund bij de zoektocht naar een investeerder en exploitant voor een nog te ontwikkelen horecavoorziening in Recreatiepark ‘De Kienehoef’.

Als eerste stap in de zoektocht is een advertentie in de dag- en weekbladen geplaatst om kandidaat-ondernemers aan te trekken. Vervolgens is de selectieprocedure gestart. Uit de verschillende ingediende initiatieven is door een selectiecommissie, waarin Van Nuland & Partners zitting heeft gehad, een keuze gemaakt.

Resultaat van de inspanningen is de voordracht van deze keuze (initiatief Parkzicht Kienehoef) aan het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad met een onderbouwd advies. Zowel het college als de gemeenteraad hebben het advies voor de voorkeurskandidaat, ‘Initiatief Parkzicht Kienehoef’, overgenomen.