Evenementenbeleid Meierijstad

De gemeente Meierijstad is per 1 januari 2017 ontstaan uit de samenvoeging van Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel.

Evenementen zijn belangrijke activiteiten in een gemeente. Ze zorgen voor ontspanning van de burgers en dragen bij aan de leefbaarheid van kernen (vrijwillligers, samenwerking). Maar er zijn natuurlijk ook economische consequenties aan verbonden.

Het evenementenbeleid van een gemeente raakt vele interne beleidsvelden (bv. sport, cultuur, economie, natuur, gebiedsontwikkeling, toerisme, e.d.), maar er zijn ook veel externe stakeholders, zoals organisatoren, dorps- en wijkraden, horeca en detailhandel, bij betrokken

Op dit moment is er sprake van drie documenten waarin het evenementenbeleidĀ  van de voormalige gemeenten is beschreven. Er is behoefte aan harmonisering van dit beleid. Aan Erik van Nuland van Van Nuland & Partners is gevraagd dit traject te begeleiden. Dat heeft eind 2018 geresulteerd in een nieuwe beleidsnota.