Gebiedsplan entrees De Maashorst

De samenwerkende (recreatie)ondernemers en overheden in de Maashorst hebben Van Nuland & Partners gevraagd een plan op te stellen voor de realisatie van een netwerk van recreatieve entrees rondom het natuurgebied de Maashorst in Noordoost-Brabant.

De opdracht heeft er toe geleid dat in het gebied een netwerk van 3 recreatieve poorten en 6 recreatieve centra gerealiseerd is/ontwikkeld wordt. Om tot dit netwerk te komen, hebben we een selectie van potentiƫle locaties gemaakt en een inrichtingsplan voor de verschillende type entrees opgesteld. Vervolgens zijn enkele van de locaties concreet uitgewerkt met een inrichtingsschets en globaal investeringsplan.