Toeristisch-recreatieve visies platforms Utrechtse Heuvelrug en Soest

Van Nuland & Partners heeft voor het Platform Toerisme en Recreatie Utrechtse Heuvelrug en het Toeristisch Platform Soest toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisies opgesteld.

Beide visies zijn in nauwe samenwerking met het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven tot stand gekomen. In persoonlijke gesprekken en een aantal gezamenlijke discussiebijeenkomsten hebben ondernemers hun wensen kenbaar gemaakt. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de functioneringswijze van het platform (samenstelling, organisatie, relatie met gemeente), de visie van het bedrijfsleven op toerisme en recreatie en de speerpunten van het bedrijfsleven, de gemeenten en andere betrokkenen voor de komende jaren. De wensen zijn samen met de resultaten van deskresearch gebundeld tot een toeristisch-recreatieve visie

In Soest hebben wij naast de visievorming ook de oprichting van het platform ondersteund.